Bodemlabel

Als uitkomst van Friese Kansen 2020 is het project Bodemlabel door FB Oranjewoud mogelijk gemaakt. Het doel is om – naar analogie van het energielabel voor huizen – landbouwgrond in kaart te brengen. De rijkdom van het bodemleven bepaalt de score. Ook wordt onderzocht hoe boeren het bodemleven in de grond kunnen verbeteren. Het Biosintrum in Oosterwolde voert het project uit waaraan vele boeren en bedrijven uit de agro-sector deelnemen.