Stichting FB Oranjewoud

De Stichting FB Oranjewoud ontplooit en steunt initiatieven op het gebied van cultuur, economie & maatschappij en sport, die van waarde zijn voor Noord-Nederland en die toegankelijk zijn voor een breed publiek.

Meer lezen

Hoe het begon

Eens was de Friesland Bank de trotse bank van het Noorden. Enig aandeelhouder daarvan was de Stichting Friesland Bank. Nadat de Friesland Bank werd overgenomen door de Rabobank, is de naam van Stichting Friesland Bank veranderd in Stichting FB Oranjewoud.

Meer lezen

Bestuursleden

Robert van de Leur, Anke Oosterbaan, Jorrit Volkers & Tjeerd van der Hoek

Het bestuur van de Stichting FB Oranjewoud wordt gevormd door vier personen.

Jorrit Volkers is voorzitter. Tot juni 2021 was hij vennoot bij Deloitte. Naast zijn vele vrijwilligerswerkzaamheden heeft hij een aantal advies- en toezichthoudende functies, waaronder – in zijn relatie tot FB Oranjewoud – lid van de RvC van Eisma Media.
Voorts is de heer Volkers lid van het bestuur van de Stichting Cultuur FB Oranjewoud.

Tjeerd van der Hoek is penningmeester. Hij was eerder directeur/eigenaar van Baarsma Wijnen. Nu onderneemt de heer Van der Hoek in diverse bedrijven. In relatie tot FB Oranjewoud is de heer Van der Hoek lid van de RvC bij Floronet. Daarnaast is hij lid van het bestuur van Stichting Cultuur FB Oranjewoud.

Anke Oosterbaan is secretaris. Zij was eerder directeur/eigenaar bij Synaeda Psycho Medisch Centrum. Mevrouw Oosterbaan is per 23 maart 2022 benoemd en volgt een introductieprogramma. Mevrouw Oosterbaan is ook lid van het bestuur van Stichting Cultuur FB Oranjewoud.

Robert van de Leur is vice-voorzitter. Hij was eerder directeur/eigenaar van Van de Leur Banketspecialiteiten. Nu investeert de heer Van de Leur in diverse bedrijven en bekleedt hij een aantal bestuursfuncties onder andere bij Stichting Cultuur FB Oranjewoud.

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden bij Stichting FB Oranjewoud.

Het secretariaat van de Stichting FB Oranjewoud wordt inhoud en vorm gegeven door bestuursassistenten Adrie Jonkman en Els Kloosterman.

Financiën

Stichting FB Oranjewoud geeft jaarlijks verantwoording over de financiële positie. De rapportage is voor de jaren 2012 tot en met 2022 samengevoegd. In deze PDF leest u de rapportage over deze 9 jaar (cijfers 2022 zijn voorlopige cijfers). Zo ziet u onder andere dat er over deze periode bijna 7 miljoen euro is besteed aan de sponsoring van typisch Friese Sporten en de parasporters, aan de ontwikkeling van de Noordelijke economie & maatschappij en aan cultuur.

Tussen het beginvermogen in 2012 en het vermogen per einde 2022 zit iets meer dan 23 miljoen verschil. Is dat geld weg? Zeker niet! Naast de hiervoor genoemde besteding van circa 7 miljoen euro aan de doelstellingen van de stichting is dit geld ‘aan het werk’ bij de deelnemingen van FB Oranjewoud Participaties. De deelnemingen worden gewaardeerd tegen historische kostprijs of lagere marktwaarde. Daardoor ontstaan ook stille reserves die niet zichtbaar zijn in het overzicht. Daarnaast staat een aantal bezittingen van Stichting FB Oranjewoud gewaardeerd tegen historische kostprijs waardoor er eveneens stille reserves bij de Stichting worden opgebouwd.