De Stichting FB Oranjewoud ontplooit en ondersteunt initiatieven op het gebied van cultuur, economie & maatschappij en sport, die van waarde zijn voor Noord-Nederland.

Sport

FB Oranjewoud heeft gekozen om de volgende sporten te ondersteunen:

  • Parasport – Fryske Parasporthelden
  • Kaatsen – Koninklijke Nederlandse Kaatsbond (KNKB)
  • Schaatsen – Koninklijke Nederlandse Schaatsbond (KNSB) gewest Fryslân
  • Fierljeppen – Frysk Ljeppers Boun (FLB)
  • Skûtsjesilen – Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (SKS)

Fryske Parasport Helden

Sporten is belangrijk, voor iedereen. Paralympische wielrenster Alyda Norbruis formuleert het treffend: “Bewustwording is waar ik aan werk. Het moet maar eens ‘gewoon’ gevonden worden, geaccepteerd worden door de maatschappij”. FB Oranjewoud ondersteunt de Fryske Parasporthelden in een samenwerking met Sport Fryslân.

Typische Fryske Sporten

Samen met de Friese Rabobanken en Bouwgroep Dijkstra Draisma is FB Oranjewoud als hoofdsponsor verbonden aan dé vier typisch Fryske Sporten. Gezamenlijk zijn ‘de drie’ organisaties hoofdsponsor van de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (SKS), Koninklijke Nederlandse Kaatsbond (KNKB), de Frysk Ljeppers Boun (FLB) en de Sponsorstichting Gewest Fryslân KNSB. Deze langdurige verbintenissen zijn aangegaan tot en met 2024.

Economie & maatschappij

Innovatiepact Fryslân

FB Oranjewoud heeft mede aan de basis gestaan van de oprichting van het Innovatiepact Fryslân (IPF). Hierin worden initiatieven ontwikkeld die tot doel hebben het maatschappelijk en economisch leven op een hoger plan te brengen. Het is een unieke samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven. Het Innovatiepact Fryslân is uitgegroeid tot een belangrijk samenwerkingsplatform waarin een groot aantal initiatieven zijn ondergebracht.

Friese Kansen

Kansen omzetten in actie en resultaat. Eén keer in de twee jaar gaan bestuurders uit het bedrijfsleven, overheid en onderwijs naar Vlieland om in een ‘pressure cooker’ initiatieven te ontwikkelen die van groot belang kunnen zijn voor de provincie Friesland. FB Oranjewoud heeft hierbij een voortrekkersrol. Uit dit initiatief zijn onder andere Innovatiepact Fryslân, Ynbusiness, Entrepreneur Mentoring Service, Export Carrousel, Oranjewoud Export Academy en Bodemlabel ontstaan.

Friesche Compagnie

Als founder en bestuurslid is FB Oranjewoud nauw betrokken bij Stichting Friesche Compagnie. Dit is een groep van betrokken aanpakkers die alles uit de kast halen voor het ondersteunen en aanjagen van kansrijke ideeën en initiatieven op het gebied van cultuur, onderwijs, toerisme en zorg in Fryslân.

Ynbusiness

Met een team van multidisciplinaire specialisten geeft Ynbusiness het Friese mkb ‘eerste hulp’ bij zaken zoals export, financiering, bedrijfsvoering, corona en privacy wetgeving. Ynbusiness is een gezamenlijk initiatief van het bedrijfsleven, de provinciale en gemeentelijke overheden en het Friese hoger- en middelbaar beroepsonderwijs.

Oranjewoud Export Academy

FB Oranjewoud heeft in 2018 de Oranjewoud Export Academy financieel en organisatorisch mogelijk gemaakt onder het credo ‘voor ondernemers, door ondernemers’.  In de Oranjewoud Export Academy wordt het noordelijk bedrijfsleven met raad en daad ondersteunend in het realiseren van groei door export.

Bodemlabel

Als uitkomst van Friese Kansen 2020 is het project Bodemlabel door FB Oranjewoud mogelijk gemaakt. Het doel is om – naar analogie van het energielabel voor huizen – landbouwgrond in kaart te brengen. De rijkdom van het bodemleven bepaalt de score. Ook wordt onderzocht hoe boeren het bodemleven in de grond kunnen verbeteren. Het Biosintrum in Oosterwolde voert het project uit waaraan vele boeren en bedrijven uit de agro-sector deelnemen.

Cultuur

Culturele evenementen met een ANBI-status kunnen financieel ondersteund worden door de Stichting Cultuur FB Oranjewoud. Meer informatie vindt u op de site van deze stichting.

Oranjewoud Festival

Oranjewoud Festival is een veelzijdig, prikkelend en laagdrempelig internationaal klassiek-muziekfestival dat het publiek in het hoofd en het hart wil raken. De band tussen bezoekers en de muziek wordt versterkt door blijvend te vernieuwen en aan te sluiten bij verschillende belevingswerelden. Oranjewoud Festival vindt plaats op binnen- en buitenlocaties in het historische Parklandschap Oranjewoud.

Zomerconcert Landgoed Lauswolt

Het Zomerconcert Landgoed Lauswolt is een jaarlijks muzikaal festijn waarin naast genieten van klassieke muziek ook onderlinge contacten worden aangehaald.

Rainmakers

FB Oranjewoud brengt mensen bij elkaar die van belang zijn voor grote evenementen in Noord-Nederland. Denk aan onder andere De Admiraliteitsdagen in Dokkum, Sail Harlingen en de Open Dagen Luchtmachtbasis Leeuwarden. Mensen die maatschappelijk betrokken zijn en daardoor weten welke kansen zich voordoen en wat er in de eigen regio speelt, ontmoeten elkaar een aantal malen per jaar op landgoed Oranjewoud.

Marijke Muoi

De voorstelling ‘Marijke Muoi’ was tijdens Culturele Hoofdstad 2018 een overrompelende theaterervaring. Velen omschreven het als ‘ervaringstheater van het zuiverste soort’. De verhaallijn ging over een revolutie en de voorstelling zelf was ook een revolutie in Fryslân. Zelden zag men in de hoofdstad een theater-totaal-ervaring van deze omvang en impact.

Kunstcollectie

FB Oranjewoud beheert een collectie van historische objecten en moderne en eigentijdse kunst. De kunst wordt met regelmaat tentoongesteld.

Frysk Blockbuster Fonds

Het Frysk Blockbuster Fonds wil bijdragen aan het tot stand brengen van grootschalige culturele evenementen in Fryslân, die veel publiek op de been brengen. Podiumkunst- en museumblockbusters dragen bij aan een rijke leefomgeving, hebben een landelijke uitstraling en geven een aantoonbare impuls aan de economische ontwikkeling van Fryslân. Klikt u hier voor de website van het Frysk Blockbuster Fonds.