Ynbusiness

Met een team van multidisciplinaire specialisten geeft Ynbusiness het Friese mkb ‘eerste hulp’ bij zaken zoals export, financiering, bedrijfsvoering, corona en privacy wetgeving. Ynbusiness is een gezamenlijk initiatief van het bedrijfsleven, de provinciale en gemeentelijke overheden en het Friese hoger- en middelbaar beroepsonderwijs.