Bestuursleden

Het bestuur van de Stichting FB Oranjewoud wordt gevormd door vier personen:

Jorrit Volkers is voorzitter. Tot juni 2021 was hij vennoot bij Deloitte. Naast zijn vele vrijwilligerswerkzaamheden heeft hij een aantal advies- en toezichthoudende functies, waaronder – in zijn relatie tot FB Oranjewoud – lid van de RvC van Eisma Media.
Voorts is de heer Volkers lid van het bestuur van de Stichting Cultuur FB Oranjewoud.

Tjeerd van der Hoek is penningmeester. Hij was eerder directeur/eigenaar van Baarsma Wijnen. Nu onderneemt de heer Van der Hoek in diverse bedrijven. In relatie tot FB Oranjewoud is de heer Van der Hoek lid van de RvC bij Floronet. Daarnaast is hij lid van het bestuur van Stichting Cultuur FB Oranjewoud.

Jetze Botma is lid van het bestuur. Hij was eerder directeur/eigenaar bij Kiestra Lab Automation. In relatie tot FB Oranjewoud is de heer Botma lid van de RvC bij Koninklijke Drukkerij de Vries. De heer Botma is lid van het bestuur van Stichting Cultuur FB Oranjewoud.

Robert van de Leur is lid van het bestuur. Hij was eerder directeur/eigenaar van Van de Leur Banketspecialiteiten. Nu investeert de heer Van de Leur in diverse bedrijven en bekleedt hij een aantal bestuursfuncties onder andere bij Stichting Cultuur FB Oranjewoud.

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden bij Stichting FB Oranjewoud.

Het secretariaat van de Stichting FB Oranjewoud wordt inhoud en vorm gegeven door bestuursassistenten Adrie Jonkman en Els Kloosterman.