Financiën

Stichting FB Oranjewoud geeft jaarlijks verantwoording over de financiële positie. De rapportage is voor de jaren 2012 tot en met 2020 samengevoegd. In deze PDF leest u de rapportage over deze 9 jaar (cijfers 2020 zijn voorlopige cijfers). Zo ziet u onder andere dat er over deze periode bijna 7 miljoen euro is besteed aan de sponsoring van typisch Friese Sporten en de parasporters, aan de ontwikkeling van de Noordelijke economie & maatschappij en aan cultuur.

Tussen het beginvermogen in 2012 en het vermogen per einde 2020 zit bijna 20 miljoen verschil. Is dat geld weg? Zeker niet! Naast de hiervoor genoemde besteding van circa 7 miljoen euro aan de doelstellingen van de stichting is dit geld ‘aan het werk’ bij de deelnemingen van FB Oranjewoud Participaties. De deelnemingen worden gewaardeerd tegen historische kostprijs of lagere marktwaarde. Daardoor ontstaan ook stille reserves die niet zichtbaar zijn in het overzicht. Daarnaast staat een aantal bezittingen van Stichting FB Oranjewoud gewaardeerd tegen historische kostprijs waardoor er eveneens stille reserves bij de Stichting worden opgebouwd.