Eens was de Friesland Bank de trotse bank van het Noorden. Enig aandeelhouder daarvan was de Stichting Friesland Bank. Nadat de Friesland Bank werd overgenomen door de Rabobank, is de naam van Stichting Friesland Bank veranderd in Stichting FB Oranjewoud.

De oorspronkelijke, statutair vastgelegde, doelstelling is niet gewijzigd. Deze luidt sinds 2002:

‘De stichting heeft ten doel het verbeteren van het sociaal, economisch en cultureel klimaat in Noord-Nederland. Zij mag daartoe uitkeringen doen met een ideële of sociale strekking. Bij het toekennen van uitkeringen zal het bestuur er op toe dienen te zien dat een belangrijk deel (meer dan de helft) van deze uitkeringen ten goede komt aan instellingen gevestigd in of nauw verbonden met de provincie Friesland’