De Stichting FB Oranjewoud ontplooit en steunt initiatieven op het gebied van cultuur, economie & maatschappij en sport, die van waarde zijn voor Noord-Nederland en die toegankelijk zijn voor een breed publiek.

Dat doen we door kennis, tijd en geld in te zetten om bedrijven, organisaties en initiatieven die waardevol zijn voor de regio – vaak samen met anderen – te laten groeien. Met onze investeringsmaatschappij FB Oranjewoud Participaties bv participeren wij in bedrijven in Noord-Nederland. Met dewinst die voortkomt uit deze participaties, steunen en ontplooien wij initiatieven die bijdragen aan een brede welvaart in Noord-Nederland. In de wetenschap dat we wereldburgers zijn en actief willen bijdragen aan duurzaamheid in brede zin, vinden we eigen identiteit, landschap én cultuur in dit gebied van groot belang. Met onze Stichting Cultuur FB Oranjewoud bevorderen we de cultuur en leefbaarheid in Noord-Nederland.

De Stichting FB Oranjewoud is ontstaan uit de Stichting Friesland Bank, wat onze connectie met Friesland en Noord-Nederland verklaart. Het bestuur ziet erop toe dat meer dan de helft van de uitkeringen ten goede komt aan instellingen in – of nauw verbonden met – Friesland.