Persbericht sponsoring SKS

11-06-2021

Woudsend, 11 juni 2021

Nieuwe hoofdsponsor voor Sintrale Kommisje Skûtsjesilen
De cultuur, sport en liefde voor Fryslân is wat ons bindt
Drie Friese organisaties worden gezamenlijk hoofdsponsor van de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen. Bouwgroep Dijkstra Draisma, FB Oranjewoud en de Friese Rabobanken verbinden zich tot en met seizoen 2024 aan de organisator van het SKS-kampioenschap. De sponsorcombinatie is al een jaar hoofdsponsor van het kaatsen, schaatsen en fierljeppen in Fryslân.

“Met deze verbintenis maken we de cirkel rond”, sprak Biense Dijkstra, directeur Bouwgroep Dijkstra Draisma, namens de drie sponsoren. “Sinds 2020 zijn we gezamenlijk sponsor van de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond (KNKB), de Frysk Ljeppers Boun (FLB) en de Sponsorstichting Gewest Fryslân KNSB. Dit voorjaar zijn we de gesprekken met de SKS gestart. Dat voelde goed. Constructief hebben we gewerkt aan een overeenkomst die we vandaag formeel aftrappen. Een mooi moment omdat er inmiddels ook duidelijkheid is over het doorgaan van de wedstrijden. Voorzitter Nagelhout sprak onlangs ‘der moat syld wurde’. Zoals de situatie nu is, gaat dat gebeuren. Het fierljeppen en kaatsen gaan we deze zomer ook weer volop meemaken en de schaatsers zijn de ijzers aan het slijpen. Als sponsoren voelen we ons alle drie nauw betrokken bij onze provincie. Prachtig dat we op deze wijze aan een sterke, duurzame en vitale leefomgeving kunnen bijdragen waar de Fryske sporten in de volle breedte beoefend worden”, besluit Dijkstra.

SKS-voorzitter René Nagelhout gaf aan dat sponsoring meer omvat dan euro’s en een logo. “Het is een optelsom van verschillende prestaties die we over en weer doen. Als SKS hechten we waarde aan het delen van passie, tradities en de skûtsjehistorie. De liefde voor de eigen regio en onze eigen cultuur draagt daar aan bij. Wij zijn blij dat we dit met regionale partners doen. Als vereniging, volledig gerund door vrijwilligers, hebben we geen winstoogmerk. Wij organiseren wedstrijden en maken daarbij uiteraard kosten. Dit kan alleen dankzij ál onze sponsoren. Deze sponsorcombinatie steunt ons daar de komende vier seizoenen als hoofdsponsor in, daar zijn onze leden en wij als bestuur erg blij mee. Foar de wyn nei een bettere wrâld”, aldus Nagelhout.

Alle partijen vinden aandacht voor de toekomst belangrijk. De komende periode wordt nadrukkelijk gestuurd op samenwerking en profilering van de hoofdsponsorcombinatie bij het jeugdzeilen en alles wat daarmee samenhangt. Ook bij de andere Fryske sporten is er extra aandacht voor activiteiten die zich op de jeugd richten. Daarmee wordt bijgedragen aan het behoud van nieuwe aanwas en het in stand houden van deze sporten die zich kenmerken voor de cultuur in Fryslân.

11-06-2021, Woudsend, Jorrit Volkers (Stichting FB Oranjewoud), René Nagelhout (voorzitter SKS), Renate Venema (Friese Rabobanken), Biense Dijkstra (Bouwgroep Dijkstra Draisma) tekenen gezamenlijk de sponsorovereenkomst voor vier seizoenen SKS-kampioenschap foto; Simon Bleeker voor Plus Nauta, vrij te publiceren

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met René Nagelhout (06 53 24 46 47) of Bram Nauta namens de sponsorcombinatie via bram@plusnauta.nl of (06 53 67 09 85).

De foto behorende bij het persbericht in de bijlage is vrij van rechten te gebruiken.
Als sponsoren zijn vanaf dit seizoen verbonden aan de SKS:
Hoofdponsoren:
Bouwgroep Dijkstra Draisma
FB Oranjewoud
Friese Rabobanken

Subsponsoren:
Heineken
Van der Let & Partners
Poiesz Supermarkten
ABD Renault
Omroep Max