Reactie FB Oranjewoud op artikel RTV Noord en Follow the Money

26-02-2021

Geachte relatie,

Als belangrijke stakeholder van FB Oranjewoud en/of FB Oranjewoud Participaties informeren wij u over een tendentieus artikel dat vandaag is verschenen bij RTV Noord en Follow The Money, waar wij afstand van nemen.
De publicatie bevat feitelijke onjuistheden, suggestieve aannames en verkeerde cijfers. Van een volledig en transparant wederhoor is geen sprake geweest.

Onze medewerking aan deze vooringenomen publicatie heeft zich gericht op schadebeperking: vooral met het oog op onze deelnemingen, stakeholders en medewerkers. Dit is tot op zekere hoogte gelukt omdat de oorspronkelijke tekst nog meer fouten telde.
De publicatie richt zich amper op onze groeiende professionele organisatie zoals ons participatiebedrijf en onze cultuurstichting, mist een volledig beeld van onze grote bijdragen aan het sociale, economische en culturele klimaat in Noord-Nederland en doet onze deelnemingen en onze maatschappelijke projecten te kort.

Wij betreuren dit omdat wij trots zijn op onze deelnemingen en de mensen die er werken. Enkele van deze deelnemingen zitten in een overgangsfase waardoor bedrijfsresultaten negatief zijn. Dat krijgt in dit artikel meer aandacht dan de strategie die aan de transitie ten grondslag licht. Jammer, een gemiste kans.

FB Oranjewoud Participaties onderschrijft als deelnemer in mediabedrijven het belang van journalistieke vrijheid. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie laten we geheel bij deze verslaggevers.
Wij – en de mensen die bij ons betrokken zijn – staan voor het werk dat we doen en de wijze waarop. Vol passie èn toewijding.
Samen met u willen we nog veel meer bijdragen aan ieders welzijn in Noord-Nederland!

Als u een toelichting wenselijk vindt of een reactie kwijt wil, bent u welkom.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting FB Oranjewoud

Jorrit Volkers             Tjeerd van der Hoek            Jetze Botma