Sûne Grûn komt uit de startblokken

15-07-2023

Tijdens de werkconferentie Friese Kansen 2020 spraken de deelnemers voor het eerst over de gesteldheid van de bodem. Die kan (veel) beter. De kwaliteit van de bodem staat niet op zich. Die hangt samen met bijvoorbeeld de waterstanden, gezonde voeding, de stikstof problematiek, emoties, marktwerking en de wederkerigheid tussen stad en platteland. Inmiddels hebben een groot aantal partners gewerkt aan een plan van aanpak. Titel: ‘Sûne Grûn’. Inhoud: teveel omvattend voor deze plek. Binnenkort volgt er meer informatie. In de maand juli zijn verpachters geïnformeerd over doel en aanpak. Deze start krijgt in het najaar van 2023 een (veel) breder vervolg!